Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

LA GESTIÓ DEL TALENT’10

Baixa’t el tríptic!

El talent és el valor afegit de qualsevol projecte.

Caldrà que cada organització, es posi a treballar per valorar-lo, promocionar-lo i gestionar-lo.

El talent és cosa de tots. No hi ha desenvolupament ni progrés si les idees només queden en mans d’uns quants. Un món sostenible passa per tenir projectes sostenibles i basats en “Bones Idees”. Us proposem 9 Seminaris de formació i coaching per fomentar la innovació i el progrés a les vostres empreses. Un seminari cada mes. L’assistència és gratuïta. Bon projecte!