Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

Taller de Negociació 02 (avançat) – setembre’09

Taller negociació 02

Continguts:

  • Pensament estratègic.
  • Coaching personal.

Metodologia:

  • Pràctica, Pràctica, casos, elaboració fulls de ruta, vídeo sessions, rol-play, borsa de propostes.

Data: 16/09/09

Hora: de 16:00 a 20:00 h

Emplaçament: IG-NOVA EMPRESA, Avda. Mestre Muntaner, 86, Igualada.

Contacta: Telf.: +34938050409, e-mail: ignovaempresa@aj-igualada.net

Recursos exposats durant el seminari:

“L’empatia és la clau
d’un bon negociador:
estar atent, conèixer
i voler”