Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

Taller de Negociació 01 – juny’09

Taller de negociació 01

Continguts:

  • Les fases d’una negociació.
  • Eines.
  • Actituds.
  • Habilitats de comunicació.

Metodologia:

  • Pràctica, exposició de casos, elaboració de full de ruta i borsa de propostes

Data: 17/06/09

Hora: de 16:00 a 20:00 h

Emplaçament: IG-NOVA EMPRESA, Avda. Mestre Muntaner, 86, Igualada.

Contacta: Telf.: +34938050409, e-mail: ignovaempresa@aj-igualada.net

Recursos exposats durant el seminari:

“Negociar vol dir
relacionar-se amb
l’entorn, fent que
un mateix expressi tota
la seva riquesa, a costa
de que l’entorn també ho faci”