Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

Resolució de Conflictes individuals i col·lectius – octubre’09

resolucio de conflictes

Continguts:

  • Identificació de les parts d’un conflicte.
  • El valor de la mediació.
  • Estratègies de resolució col·lectiva.
  • Cultura de la prevenció.
  • Habilitats individuals i col·lectives.

Metodologia:

  • Pràctica, exposició de casos, elaboració de full de ruta i borsa de propostes

Data: 21/10/09

Hora: de 16:00 – 20:00

Emplaçament: IG-NOVA EMPRESA, Avda. Mestre Muntaner, 86, Igualada.

Contacta: Telf.: +34938050409, e-mail: ignovaempresa@aj-igualada.net

Recursos exposats durant el seminari:
Guió
Gachacha

Entrevista Santi Lopez-Villa_23/10/09

“Hem escollit els dofins,
perquè en el dia a dia
conviuen i resolen
el conflicte fins fer
junts una companyia
perfecta”