Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

Equips Humans d’alt rendiment i coaching – abril’09

treball en equip 02

Continguts:

  • Les oportunitats del coaching en les organitzacions.
  • Entrenar a un Equip.
  • Treball en Equip.
  • La motivació de l’Equip.
  • Selecció i gestió per competències.

Metodologia:

  • Pràctica, exposició de casos, elaboració de full de ruta i borsa de propostes

Data: 22/04/09

Hora: de 16:00 a 20:00 h

Emplaçament: IG-NOVA EMPRESA, Avda. Mestre Muntaner, 86, Igualada.

Contacta: Telf.: +34938050409, e-mail: ignovaempresa@aj-igualada.net

Recursos exposats durant el seminari:

“Un equip és un procés
de companyia
i d’acompanyament,
on hom es troba
amb l’aprenentatge,
la motivació i les fites”