Innovació i Excel·lència

Gestió del Talent en Organitzacions d'Alt Rendiment

LA GESTIÓ DEL TALENT’11

El talent és el valor afegit de qualsevol projecte.

Caldrà que cada organització, es posi a treballar per valorar-lo, promocionar-lo i gestionar-lo.

El talent és cosa de tots.

No hi ha desenvolupament ni progrés si les idees només queden en mans d’uns quants.

Un món sostenible passa per tenir projectes sostenibles i basats en “Bones Idees”.

Us proposem 9 Seminaris de formació i coaching per fomentar la innovació i el progrés a les vostres empreses.

Un seminari cada mes.

L’assistència és gratuïta.

Bon projecte!